คุณอยู่ที่นี่

ข้อความผิดพลาด

  • Warning: Illegal string offset 'field' ใน DatabaseCondition->__clone() (บรรทัด 1901 ของ /home/sadoodta/domains/sadoodta.com/public_html/pangoung/includes/database/query.inc)
  • Warning: Illegal string offset 'field' ใน DatabaseCondition->__clone() (บรรทัด 1901 ของ /home/sadoodta/domains/sadoodta.com/public_html/pangoung/includes/database/query.inc)

รู้จักปางอุ๋ง

ทำความรู้จักปางอุ๋ง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปางอุ๋ง

ความงามของปางอุ๋ง บนภาพยนตร์ไทย เรื่อง "Happy Birthday"

ไปดูภาพยนตร์ เรื่อง Happy Birthday มาครับ ...ภาพยนตร์นำเสนอ เรื่องราวความรักโรแมนติกสุดๆ กับสถานที่ๆโรแมนติกสุดๆในประเทศไทยด้วย เดาออกันแน่นอน นั้นก็คือ ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ยังมี บ้านรักไท ใกล้ปางอุ๋งเป็นสถานที่ถ่ายทำด้วย ..ใครไปดูภาพยตร์เรื่องนี้คงต้องอยากลุกไปเที่ยวแน่นอน

ความเป็นมาของปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีกองกำลังต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ...

ที่มาของ หมู่บ้านรวมไทย

ความเป็นมา โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ( ปางอุ๋ง ) จัดตั้งขึ้นในปี 2527 ตั้งอยู่ตาบลหมอกจำแป่ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระราชดาริ ตั้งแต่ปี 2522 เนื่องจากในสมัยนั้น พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดน มีกองกาลังต่าง ๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด และบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า

ปางอุ๋ง ในอดีต

ปางอุ๋งที่สวยงามที่เราได้เห็นในวันนี้นั้น เกิดขึ้นจากความพยามยามที่น้อยคนนักจะได้รู้ ว่าก่อนหน้านี้นั้นมันเคยเป็นป่าที่แทบจะไม่มีต้นไม้ ไม่มีแหล่งน้ำ แต่ทั้งหมดนี้ กลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปได้อย่างไร และใครเป็นคนสรรค์สร้างปางอุ๋งขึ้นมา อยากรู้กันใช่มั๊ย...