ข้อความผิดพลาด

  • Warning: Illegal string offset 'field' ใน DatabaseCondition->__clone() (บรรทัด 1901 ของ /home/sadoodta/domains/sadoodta.com/public_html/pangoung/includes/database/query.inc)
  • Warning: Illegal string offset 'field' ใน DatabaseCondition->__clone() (บรรทัด 1901 ของ /home/sadoodta/domains/sadoodta.com/public_html/pangoung/includes/database/query.inc)

หาอะไรกินที่บ้านรวมไทย เดินเล่นเพลินๆ

หาอะไรกินที่บ้านรวมไทย เดินเล่นเพลินๆ
ที่หมู่บ้านรวมไทย ก็จะมีร้านอาหารของชาวบ้านมาเปิดอยู่หลายหลังนะครับ เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อย่างช่วงหน้าหนาวคนเยอะๆ นี้ก็จะมีให้กินกันหลายร้านเลย สามารถมากินกันได้ ทั้งช่วงเช้า เที่ยง เย็น กันเลย และที่เราต้องรู้ก็คือ ที่บ้านรวมไทยนี้ ทุกบ้านเป็นชาวเขาเผาต่างๆที่มาอยู่รวมกันตั้งแต่สมัยปลุกป่าให้กับในหลวง จนได้รับพราชฐานที่ดินจำนวนหนึ่งเป็นที่พักอาศัยและพอมีที่ปลุกพักทำไร่เล็กๆน้อยบริเวณนั้น

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยปางตอง(ปางอุ๋ง)

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยปางตอง(ปางอุ๋ง)
สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยปางตอง เป็นจุดชมอาทิตย์ขึ้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันในช่วงเช้า ถ้าเป็นช่วงเทสกาลและวันหยุดยาวในฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมารอชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่จุดนี้จำนวนมาก แม้ว่าจะไม่ได้พักในปางอุ๋งแต่เราสามารถจะเข้าไปชมความงามของปางอุ๋งในยามเช้าแบบนี้ได้ เพราะทางปางอุ๋งจะเปิดให้ขึ้นแต่เช้าเลยครับ

ความเป็นมาของปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีกองกำลังต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ...

ที่มาของ หมู่บ้านรวมไทย

ความเป็นมา โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ( ปางอุ๋ง ) จัดตั้งขึ้นในปี 2527 ตั้งอยู่ตาบลหมอกจำแป่ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระราชดาริ ตั้งแต่ปี 2522 เนื่องจากในสมัยนั้น พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดน มีกองกาลังต่าง ๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด และบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า

ปางอุ๋ง ในอดีต

ปางอุ๋งที่สวยงามที่เราได้เห็นในวันนี้นั้น เกิดขึ้นจากความพยามยามที่น้อยคนนักจะได้รู้ ว่าก่อนหน้านี้นั้นมันเคยเป็นป่าที่แทบจะไม่มีต้นไม้ ไม่มีแหล่งน้ำ แต่ทั้งหมดนี้ กลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปได้อย่างไร และใครเป็นคนสรรค์สร้างปางอุ๋งขึ้นมา อยากรู้กันใช่มั๊ย...